header
angličtinaseznamkareáliecitátyslovník

Velká Británie  USA   Kanada   Nový Zéland   Jižní Afrika   Austrálie   Ostatní země   Britské tradice   Užitečné rady

Ostatní anglicky mluvící země

Kromě zemí, jimž věnujeme samostatné kapitoly existuje řada dalších zemí, kde se angličtina používá buď jako hlavní úřední jazyk, nebo jeden z úředních jazyků. Tyto země jsou často členy Commonwealthu.

Commonwealth je dobrovolným sdružením Velké Británie a dalších přibližně 50 bývalých kolonií (dohromady přes 1,2 miliardy lidí). Zakládajícími členy byla Velká Británie, Kanada, Newfoundland, Austrálie a Nový Zéland. Později se přidalo mnoho afrických, asijských, amerických a karibských zemí. Členové spolu spolupracují za účelem podpory světového míru, rasové rovnosti a ekonomického rozvoje.

Seznam členů Commonwealthu:

(připravuje se)


Výměna odkazů:   Překlady, Prezentace, Optimalizace, Tao te ting, Atlanica, Sázení stromečků