Reklamní lištička: Levné a kvalitní překlady do/z angličtiny od profesionálního překladatele.
anglická gramatika na portále angličtiny online
angličtina - anglická gramatikaseznamka na dopisování anglickyreálie anglicky mluvících zemíanglické citáty s českým překlademčesko-anglický slovník nejpoužívanějších slov
 Lekce angličtiny | Cvičení anglické gramatiky | Anglické fráze | Anglické vtipy | Užitečné odkazy | Ke stažení
   OBSAH:
0. Úvod
1. Zájmena
2. Slovesa
3. Časy
4. Přídavná jm.
5. Podstatná jm.
6. Spojky
7. Číslovky
8. Příslovce
9. Předložky
10. Pasiva
11. Infinitivy
12. Kondicionály

Obsah kapitoly o anglických přídavných jménech:

Stupňování krátkých přídavných jmen


Za krátke pokladáme jednoslabičné prídavné mená,

 

Pravidelné stupňovanie

 

New                newer             the newest

 -Pravidelne výnimky

 

1, koncové e odpadá

 

Large              larger

 

2, koncové y sa mení na i

 

Happy             happier

Lovely            lovelier

 

3, koncová spoluhláska sa zdvojuje v jednoslabičných prídavných menách ak nasleduje po prízvučnej jednoduchej samohláske

 

            big                   bigger

            slim                 slimmer

 

B, nepravidelné stupňovanie

 

Good                          better                          the best

Well                            better                          the best

Bad                             worse                          the worst

Little                           less                              the least

Many                          more                           the most

Much                          more                           the most

Far                              farther                         the farthest

Far                              further                        the furthest

 

-stupňovanie dlhých prídavných mien

Za dlhé pokladáme dvoj a viac slabičné prídavné mená

dvojslabičné prídavných mená zakončené na y, w, er, so, me možno pokladať za dlhé aj krátke

 

Lazy                lazier = more lazy

Narrow           narrower = more narrow

 

- opisne pomocou more / most, less/least

 

Expensive                   more expensive           the most expensive

                                   Less expensive           least expensive

 

- zoslabovanie a zosilňovanie

 

A little                        trochu, o niečo

A bit                           trochu, o niečo

A little bit                   trochu, o niečo

Much                          oveľa

Far                              oveľa

A lot                           oveľa

Of all                          zo všetkých

 

            Tom is a little better than my brother > tom je o niečo lepši ako jeho brat

            It is much worse than you think > je to oveľa horšie než si myslíš

 


 

(c) 2010 Angličtina online - anglictina.xf.cz
  Taoismus, Síť překladatelů, Architekti, Stromky