anglická gramatika na portále angličtiny online
angličtina - anglická gramatikaseznamka na dopisování anglickyreálie anglicky mluvících zemíanglické citáty s českým překlademčesko-anglický slovník nejpoužívanějších slov
 Lekce angličtiny | Cvičení anglické gramatiky | Anglické fráze | Anglické vtipy | Užitečné odkazy | Ke stažení
   OBSAH:
0. Úvod
1. Zájmena
2. Slovesa
3. Časy
4. Přídavná jm.
5. Podstatná jm.
6. Spojky
7. Číslovky
8. Příslovce
9. Předložky
10. Pasiva
11. Infinitivy
12. Kondicionály

Obsah kapitoly o anglických časech:

3.1 Přítomný jednoduchý čas / Simple Present simple
3.2 Průběhový přítomný čas / Continuous present tense
3.3 Budoucí čas / Future tense
3.4 Budoucí čas průběhový
3.5 Vyjádření blízké budoucnosti
3.6 Tvar I AM TO
3.7 Jaká budoucnost? Will, going to, or present progressive (or present for future)
3.8
Budoucí čas dokonavý
/ Future perfect tense
3.9 Minulý čas / Past tense
       Pravidelná slovesa
       Nepravidelná slovesa
3.10 Minulý průběhový čas
/ Continuous past tense
3.11 Předpřítomný čas / Present perfect tense
3.12 Průběhový předpřítomný čas
/ Present perfect continuous (progressive)
3.13 Předpřítomný nebo minulý čas?
3.14 Předminulý čas / Past perfect tense
3.15 Průběhový předminulý čas

Přehled časů v angličtině najdete v kapitolách výše.

(c) 2010 Angličtina online - anglictina.xf.cz
Výměna odkazů:   Překlad, Taoismus, Síť překladatelů, Architekti, Strom